ถามแพทย์

 • ฉีดยาชาแล้วหัวใจเต้นเร็วทุกครั้ง มีอันตรายหรือไม่

 • ทุกครั้งที่ฉีดยาชา หัวใจจะเต้นเร็วมาก เกิดจากอะไรคะ อันตรายหรือไม่คะ ตอนนี้กังวลเรื่องยาชามากค่ะ ทุกครั้งที่ฉีดหัวใจจะเต้นเร็วมาก ประมาณ5นาทีค่ะ
  ไม่ส่งเสีย อย่าเสือกสงสัย  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ไม่ส่งเสีย อย่าเสือกสงสัย

  การฉีดยาชาเฉพาะที่นั้น จะมีผลอันตรายรุนแรงต่อระบบต่างๆในร่างกายได้น้อย เพราะยาชามักจะถูกจำกัดบริเวณเฉพาะที่เท่านั้น

  แต่อย่างไรก็ตามในบางรายมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงจากยาชา แม้เป็นยาชาเฉพาะที่แล้ว เช่นการฉีดยาชาไปโดนเส้นเลือด ทำให้ยาชาไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายด้วย หรือปริมาณยาชาสูง

  ผลข้างเคียงที่อาจพบได้เช่นแพ้สารที่ทำให้ชา ฉีดโดนเส้นประสาททำให้เส้นประสาทอักเสบชั่วคราว ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ทำให้ยาชาไปตามกระแสเลือด ไปที่หัวใจ ทำให้การเต้นหัวใจช้าได้ หรือถ้ายาชาที่ผสมสารที่กระตุ้นการหดตัวของหลอดเลือดอาจทำให้หลอดเลือดหดรัดตัวมากเกินไปจนทำให้ไม่มีเลือดไปเลี้ยงปลายนิ้วได้

  หากมีอาการผิดปกติใดๆขณะใช้ยาชา แนะนำการแจ้งแพทย์ผู้ฉีดยาให้ทราบทุกครั้งเพื่อประเมินและตรวจร่างกายณ ตอนนั้นและวัดสัญญาณชีพดูว่าเป็นปกติ