ถามแพทย์

 • การเปิดไมโครเวฟก่อนที่เครื่องจะตัดการทำงานอัตโนมัติ มีอันตรายไหม จะมีรังสีรั่วไหลไหม

 •  Immanuel z
  สมาชิก

  การเปิดไมโครเวฟก่อนที่เครื่องจะตัดการทำงานอัตโนมัติมีอันตรายไหมครับ อย่างเช่นรังสีรั่วไหลเป็นต้น 

  Immanuel z  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Immanuel z

  ในที่นี้น่าจะกังวลเกี่ยวกับรังสีไมโครเวฟ

  รังสีไมโครเวฟที่ใช้กับอาหารนั้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยรังสีเป็นคลื่นพุ่งไปกระทบอาหาร ทำให้โมเลกุลน้ำทั้งภายในและนอกอาหารสั่นและเสียดสีกันจนเกิดเป็นความร้อนก่อนพลังงานดังกล่าวจะสลายตัวไป 

  ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยใด ๆ ยืนยันชัดเจนได้ว่ารังสีไมโครเวฟจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ แต่ผู้บริโภคก็ควรระมัดระวังอันตรายจากเมนูไมโครเวฟในด้านอื่น ๆ อย่างการใช้ความร้อนหรือภาชนะที่ใช้อุ่นในไมโครเวฟ โดยเฉพาะภาชนะที่ทำจากพลาสติก

  โดยปกติแล้วหากมีการเปิดฝาไมโครเวฟก่อนหมดเวลา เครื่องจะทำการตัดรังสีที่ส่งออกมาอัตโนมัติอยู่แล้ว จึงไม่น่าจะมีรังสีที่ออกมาได้ค่ะ