ถามแพทย์

 • การเจาะเลือด เป็นการตรวจเพื่อหาอะไร

 •  Pluanpis Maitung
  สมาชิก
  การเจาะเลือดเพื่อตรวจ 3 mo cbc bun cr route Lft เป็นการตรวจเพื่อหาอะไรค่ะ
  Pluanpis Maitung  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pluanpis Maitung

  การเจาะเลือดดังที่เขียนมานั้นคือเขียนว่าในอีก 3 เดือน จะมีการเจาะ

  cbc(complete blood count) - ดูค่าความเข้มข้นและปริมาณของเม็ดเลือดแดง ปริมาณเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด

  bun (blood urea nitrogen) และ cr (creatinine) - เป็นค่าเลือดที่บ่งบอกการทำงานของไต

  LFT (liver function test)- ค่าการทำงานของตับ ซึ่งจะมีค่าย่อยๆหลายๆค่าในนั้นอีก แพทย์จะต้องแปลผลไปร่วมกัน

  แนะนำกลับไปเจาะเลือดตามแพทย์นัด เพื่อติดตามอาการของโรคที่เป็นอยู่ต่อไป