ถามแพทย์

 • ตั้งครรภ์ 8 สัปดาห์ ถ้าซื้อเครื่องช่วยฟังหัวใจมาฟังเอง จะได้ยินไหม

 •  Kalaya Sripruek
  สมาชิก
  8 weeksต้นๆ ถ้าซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจมาฟัง. จะได้ยินรึเปล่าค่ะ ซื้อมาฟังเอง

   สวัสดีค่ะ คุณ Kalaya Sripruek,

                      หากใช้หูฟัง stethoscope จะเริ่มได้ยินเสียงหัวใจทารกเมื่ออายุครรภ์ 17-19 สัปดาห์ ซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์จะอยู่ที่ 120-160 ครั้ง/นาที และเมื่ออายุครรภ์มากขึ้นก็จะได้ยินเสียงชัดเจนมากขึ้น

                      หากเป็นการตรวจด้วย ultrasonic doppler จะได้ยินเสียงหัวใจทารกตั้งแต่อายุครรภ์ 10-12 สัปดาห์ขึ้นไป

                      หากใช้เครื่องมือที่เป็น real time sonography สามารถเริ่มได้ยินเสียงหัวใจทารกรวมถึงเสียงการเคลื่อนไหวของทารก ได้ที่ประมาณ 8 สัปดาห์

                      นอกจากนี้แล้ว การได้ยินยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น ความหนาของผนังหน้าท้องของมารดา ตำแหน่งของทารก เป็นต้น