ถามแพทย์

 • การใช้ยาลดไข้ ควรทานอย่างไร

 • ผมมีไข้ 37.6-38 c ผมทาน Tylenol 650 mg. Japrolox 60 mg.ได้ไหมครับ ได้รับการตรวจเเล้วไม่พบไข้หวัดใหญ่เเละไข้เลือดออกครับ

  สวัสดีครับ คุณ ก็เเค่ พระเอก จำลอง

  หากไม่มีการแพ้ยา การใช้ยาลดไข้ทั้งสองชนิดก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับ  แต่กระนั้น ก็ควรพิจารณาเรื่องน้ำหนักตัวด้วย  เพราะจริงๆ หากน้ำหนักตัวไม่เกิน 60 กิโลกรัม การใช้ยา Tylenol ขนาด 500 มิลลิกรัม ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับ   

  อย่างไรก็ดี ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ และ ตามใบฉลากยาเป็นหลัก  แต่หากยังมีไข้สูงอยู่หลายวัน ก็ควรพบแพทย์ซ้ำเพื่อประเมินอาการครับ

  สวัสดีครับ คุณ ก็เเค่ พระเอก จำลอง

  หากไม่มีการแพ้ยา การใช้ยาลดไข้ทั้งสองชนิดก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับ  แต่กระนั้น ก็ควรพิจารณาเรื่องน้ำหนักตัวด้วย  เพราะจริงๆ หากน้ำหนักตัวไม่เกิน 60 กิโลกรัม การใช้ยา Tylenol ขนาด 500 มิลลิกรัม ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับ   

  อย่างไรก็ดี ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ และ ตามใบฉลากยาเป็นหลัก  แต่หากยังมีไข้สูงอยู่หลายวัน ก็ควรพบแพทย์ซ้ำเพื่อประเมินอาการครับ