ถามแพทย์

 • sleep stage สามารถแบ่งได้จากอัตราการเต้นของหัวใจได้หรือไม่

 •  PAWEENA
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนิสิตกำลังทำการศึกษาเรื่องการนอน โดยใช้อัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจมาใช้ในการแบ่ง Sleep stage อยากสอบถามคุณหมอว่าสองค่านี้สามารถนำมาแบ่ง Sleep stage ได้หรือม่ อย่างไรคะ 

  สวัสดีค่ะ คุณ Paweena

  ปัจจุบันเราแบ่ง sleep stage เป็น กลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุ่ม คืือ 1. Rapeid eye movevent  (REM) sleep 2. non-REM (REM) sleep และ 3. Wake หรือ กำลังตื่น นอกจากนี้ในแต่ละช่วงของการนอนยังแบ่งเป็นระยะต่างๆด้วยค่ะ

  โดยการแบ่งกลุ่มและระยะต่างๆในการนอนปัจจุบันจะใช้ คลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ร่วมกับ การเคลื่นไหวและ tone ของกล้ามเนื้อ (EMG)  การกลอกตาขณะนอนหลับ (EOG) ในการบอก sleep stage ค่ะ

  ซึ่งขณะตรวจการนอนหลับจะมีการตรวจอื่นๆด้วย เช่น คลื่นไฟฟ้าหัวใจและวัดอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ และลักษณะการหายใจ การเคลื่อนไหวของทรวงอกและท้อง การจับออกซิเจน เพื่อดูความผิดปกติระหว่างนอนหลับและวินิจฉัยภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับ แต่อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจไม่สามารถบอก slee stage ได้ค่ะ

   

   

   

  ขออนุญาตแก้ไขอักษรนะคะ

  การแบ่ง sleep stage แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆได้แก่

  1. Rapid eye movement (REM) sleep หรือช่วงหลับลึก

  2. Non - REM (NREM) sleep หรือช่วงหลับตื้น ซึ่งจะแบ่งย่อยอีก 3 ระยะค่ะ

  3. Wake หรือ กำลังตื่น

   

  PAWEENA  PAWEENA
  สมาชิก

  ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ