ถามแพทย์

 • ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 •  Ann Travelous
  สมาชิก
  ถ้าจะทำPap smear ต้องนัดทำวันไหนของการมีประจำเดือนคะ มีนัยสำคัญอะไรไหมคะ หรือทำวันไหนก็ได้ขอวรอบเดือนคะ ขอบคุณค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Ami Travel,

                      การตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก มี 2 เทคนิควิธี คือ วิธีการตรวจแบบดั้งเดิม หรือที่เรียกว่า Pap smear กับเทคนิควิธี liqiud-based cytology ซึ่งทั้ง 2 เทคนิควิธี ต้องอาศัยการป้ายเซลล์จากปากมดลูกเหมือนกัน แต่ขั้นตอนในการนำไปตรวจนั้นแตกต่างกัน

                       หากเป็นการตรวจแบบดั้งเดิม หรือ conventional pap smear ไม่แนะนำให้ตรวจช่วงที่มีประจำเดือน เนื่องจากเลือดประจำเดือนอาจบดบังเซลล์ปากมดลูกที่ต้องการตรวจ ทำให้การตรวจมีโอกาสผิดพลาดได้ ความแม่นยำในการตรวจหามะเร็งจะน้อยลง ส่วนช่วงอื่นๆ ที่ไม่มีประจำเดือน สามารถไปตรวจช่วงไหนก็ได้ แต่แนะนำควรเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีตกขาว เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของเซลล์เม็ดเลือดขาวเช่นกัน เช่น อาจเป็นช่วงที่หมดประจำเดือนไปประมาณ 2-3 วันแล้ว 

                       หากเป็นการตรวจด้วยเทคนิควิธี liqiud-based cytology ในขั้นตอนการเตรียมเซลล์ เซลล์เม็ดเลือดต่างๆ ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งปากมดลูกจะถูกคัดออก ทำให้การตรวจหาเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติเป็นไปง่ายขึ้น ดังนั้นจึงสามารถตรวจในช่วงใดก็ได้รวมถึงช่วงที่มีประจำเดือนด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ตรวจขณะมีประจำเดือน เนื่องจากขณะมีประจำเดือนอาจมีอาการปวดท้อง ไม่สบายตัว การตรวจคลำมดลูกและรังไข่อาจทำได้ลำบากและได้ผลไม่ชัดเจน