ถามแพทย์

  • ระดับแคลเซียมต่ำ ควรทำอย่างไร

  • hypocalcemia ต่ำ ควรทำยังไงคับ 

    สวัสดีค่ะ @หากระดับแคลเซียมในเลือดต่ำมาก จนมีอาการชักหรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ แพทย์จะให้การรักษาโดยให้ยาแคลเซียมแบบฉีดเข้าทางเส้นน้ำเกลือค่ะ @แต่หากระดับแคลเซียมในเลือดไม่ได้ต่ำรุนแรง แพทย์จะรักษาตามสาเหตุที่ทำให้แคลเซียมในเลือดต่ำ และอาจพิจารณาการให้ยาที่ช่วยเพิ่มระดับแคลเซียมในเลือดแบบรับประทานค่ะ