ถามแพทย์

 • ช่วยตัวเองแล้วจะเป็น HIV ไหม เพราะมีต่อมน้ำเหลืองโต หรือาจจะเพราะว่าไม่สบายพอดี

 •  sunny
  สมาชิก
  คือผม ช่วยตัวเองแล้วสงสัยว่าจะเป็นHIVไหม เพราะมันมีอาการยกเว้นต่อมนำ้เหลืองโต หรือผมอาจจะดันไม่สบายพอดีครับ คือผมสงสัยว่าจะเป็นHIVไหมครัย

  สวัสดีค่ะ คุณ sunny,

                   การติดเชื้อเอชไอวี (HIV) เกิดได้ 3 ทางคือ

                  1. การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อ HIV 

                  2. การเชื้อทางเลือด เช่น พบในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่มีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือ บุคลากรในโรงพยาบาลเกิดอุบัติเหตุโดนเข็มที่ปนเปื้อนเลือดมีเชื้อแทง หรือเลือดกระเด็นเข้าตา ส่วนการรับเลือดและการรับการปลูกถ่ายอวัยวะนั้น ปัจจุบันแทบไม่เกิดขึ้นแล้ว เพราะจะมีการตรวจหาเชื้อ HIV ในเลือดที่จะบริจาคให้ผู้อื่นก่อนทุกราย 

                   3. การติดต่อจากแม่ที่มีเชื้อสู่ทารกในครรภ์หรือขณะคลอด

                   ดังนั้น หากคุณ sunny ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่น การช่วยตนเองย่อมไม่เกิดการติดเชื้อ HIV ค่ะ และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากการรับเลือดก็ไม่โอกาสติดเชื้อ HIV เช่นกันค่ะ

                  อาการต่อมน้ำเหลืองโต ไม่ได้เป็นอาการจำเพาะสำหรับการติดเชื้อ HIV ค่ะ ส่วนใหญ่มักเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการติดเชื้อตำแหน่งที่อยู่ใกล้เคียงกับต่อมน้ำเหลืองนั้นๆ เช่น หากมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโต มักพบร่วมกับการเป็นไข้หวัด คอหอยอักเสบ ทอนซิลอักเสบ หูอักเสบ ฟันผุ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากการติดเชื้อที่ต่อมน้ำเหลืองเอง เช่น ติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด รวมถึงวัณโรค เป็นต้น มีส่วนน้อยมากๆ ที่เกิดจากมะเร็งต่อมน้ำเหลือง หรือมะเร็งที่แพร่กระจายมาที่ต่อมน้ำเหลือง

                ดังนั้นแนะนำให้สังเกตอาการของต่อมน้ำเหลืองไปก่อนค่ะ หากคลำได้มีขนาดเล็ก คลำได้ค่อนข้างนิ่ม ขนาดไม่เกิน 1 เซนติเมตร คลำได้เม็ดเดียว หรือเมื่อหายจากไม่สบายแล้ว ต่อมน้ำเหลืองยุบหายไป ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไร หากต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นเรื่อยๆ มีอาการกดเจ็บหรือปวด คลำได้แข็ง คลำได้จำนวนหลายต่อม มีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ไข้ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะ