ถามแพทย์

  • .

  •  P
    สมาชิก
    ตัวอ่อนใช้เวลาฝังตัวกี่วันคะถ้าตัวอ่อนยังไม่ฝังตัวสามารถแก้ไขอะไรได้มั้ยค่ะ

    สวัสดีค่ะคุณ Pratsayaporn Chaona

    ตัวอ่อนใช้เวลาฝังตัวประมาณ 7 วันนับจากวันที่เกิดการปฏิสนธิค่ะ วิํธีที่นิยมกันมากที่สุดเพื่อป้องกันการฝังตัวของตัวอ่อนก็คือการรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเพื่อปรับสภาพฮอร์โมนทำให้สภาพของมดลูกไม่เหมาะกับการฝังตัวค่ะ แต่เป็นวิธีที่ประสิทธิภาพต่ำไม่ได้แนะนำให้ใช้โดยทั่วไป ถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ควรป้องกันก่อนมีการปฏิสนธิค่ะ