ถามแพทย์

  • ไปตรวจเลือดที่คลีนิคนิรนาม หลังจากไปเสี่ยงมา 2เดือน 7วัน ผลเป็นลบ มั่นใจได้หรือยัง

  • ผมไปตรวจเลือดที้คลีนิคนิรนามไปเสี่ยงมาได้ประมาน2เดือนอีก7วันผลออกมาเปนลบมั่งใจได้หรือยังคับ

    สวัสดีค่ะ คุณ ยืนดมกาวที่ดาวเนปจูน เผื่อจะเจอเซล่ามูนที่ ดาวพลูโต

                   การตรวจเลือดหาเชื้อ HIV ที่คลินิกนรินาม จะเป็นการตรวจหา HIV ด้วยน้ำยา fourth generation ซึ่งจะสามารถเริ่มตรวจพบได้ที่ 2 สัปดาห์หลังจากมีความเสี่ยงมา และจะตรวจพบได้เกือบ 100% ที่ 3-4 สัปดาห์

                    ดังนั้นหากได้ตรวจเลือดที่ 2 เดือน 7 วัน หรือ 9 สัปดาห์หลังจากไปมีความเสี่ยงมา แล้วผลเป็น negative โอกาสที่จะติดเชื้อ HIV ก็ไม่มีค่ะ

                    อย่างไรก็ตาม นอกจากเชื้อ HIV แล้ว แนะนำควรตรวจเลือดหาการติดเชื้อซิฟิลิส รวมถึงไวรัสตับอักเสบบีและซีด้วยค่ะ