ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนหลังจากโดนสุนัขจรจัดข่วนไป 8 วัน ผ่านมา 1-2 เดือนแล้วจะไปฉีดอิมมูดนโกลบูลินได้ไหม

  • คือเมื่อเดือนก่อนผมโดนสุนัขจรจัดข่วนมีการห่อเลือดที่ขาไปฉีดยาแล้วนี้ผ่านไปแล้ว8วันนับตั้งแต่วันที่สุนัขข่วนผมแต่ว่าไม่ได้ฉีดอิมูโนกอบบูลินให้จะเป็นไรไหมคับแต่ก็ผ่านมา1เดือนจะย่างเข้า2เดือนแล้วเขาจะให้ฉีดไหมคับ

     สวัสดีค่ะ คุณ ศุภวิชญ์ ลำงาม,

                        หากได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าหลังจากโดนกัดไป 8 วัน วัคซีนยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ค่ะ เนื่องจากระยะฟักตัวของโรคพิษสุนัขบ้านั้นส่วนใหญ่จะนานเป็นเดือนค่ะ

                        หากได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าจนครบไปแล้ว วัคซีนก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดี้ขึ้นมาแล้วค่ะ ดังนั้นการไปฉีดอิมมูโนโกลบูลินหลังจากฉีดวัคซีนครบไปแล้ว จึงไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดค่ะ