ถามแพทย์

 • ไอแห้งไม่ทราบเกิดจากอะไรไม่มีน้ำมูกค่ะ

 •  Bayan Sasima
  สมาชิก
  มีอาการไอค่ะ ไอมากบางครั้งอาเจียน แต่ไม่มีไข้ ไม่มีเสมหะ ไม่มีน้ำมูก บรรยากาศรอบตัวก็ปกติค่ะ มีแค่ฝนตกทุกวัน เกิดจากอะไรคะ

   สวัสดีคะคุณ Bayan Sasima

  ภาวะไอแห้ง อาจจะเกิดได้จากการที่มีการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่จมูกลงไปถึงหลอดลมได้ค่ะ เนื่องจากมีศูนย์ควบคุมการการไอค่ะ 

  อาจจะเกิดได้จาก มีการระคายเคืองของฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ ละออกฝน 

  หรืออาจจะมีภาวะภูมิแพ้อยู่แล้ว หรือ หลอดลมที่ไว เมื่อมีการกระตุ้นเล็กน้อยทำให้มีเรื่องของการกระตุ้นการไอได้ค่ะ

  หรือมีเรื่องการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 

  หรือ อาจจะเกิดจากกรดไหลย้อน

  หรือ อาจจะเป็นเรื่องหอบ หืด

  หรือ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับปอดได้ค่ะ เช่น ปอดแฟบค่ะ

  หรืออาจจะมีภาวะเกี่ยวกับโรคหัวใจได้ค่ะ 

  แนะนำว่าช่วงนี้อาจจะรับประทานยาแก้ไอ ดื่มน้ำมากๆ หลีกเลี่ยงควัน หรือสิ่งกระตุ้น

  พบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมค่ะ