ถามแพทย์

 • ไอแห้งๆมานานหลายอาทิตย์ เป็นอาการของ hiv หรือไม่

 • อาการผุ่ที่ติดเชื่อhivจะมีอาการแบบนี้ไหมคับ ไอแห้งๆนานๆหายอาทิต หรือเกิดจากอะไร
  เฮ๊ย'ย เนส'ส  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ เฮ๊ย'ย เนส'ส

  อาการของโรค hiv แบ่งได้เป็น 3 ระยะหลักๆ

  1 ระยะติดเชื้อเฉียบพลัน คือรับเชื้อมาในช่วงแรก เชื้อกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในร่างกาย มักจะมีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัว เจ็บคอ คล้ายเป็นหวัด ในช่วง 2-4 อาทิตย์หลังรับเชื้อ จากนั้นอาการเหล่านี้จะหายไปได้เอง

  2 ระยะฟักตัวของโรค คือเชื้อโตอยู่ในร่างกายอย่างช้าๆ มักไม่มีอาการแสดงอะไร เวลาแตกต่างกันในแต่ละคน อยู่ในช่วง 2-10 ปี

  3 ระยะแสดงของโรคที่เรียกว่าเอดส์ คือเชื้อชนะภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้ว ภูมิคุ้มกันจะลงต่ำมาก จนติดเชื้อฉวยโอกาสเช่น วัณโรค ปอดบวม เชื้อราขึ้นสมอง และเสียชีิวิตจากโรคฉวยโอกาสในที่สุด

  อาการที่กล่าวมานั้นอาจเข้าได้กับวัณโรค ซึ่งเป็นโรคฉวยโอกาสชนิดหนึ่ง หรือทางเดินหายใจอักเสบจากสาเหตุอื่นๆเช่นคออักเสบ หลอดลมอักเสบ หรือภูมิแพ้ แนะนำว่าถ้าไอติดต่อกันเกิน 2 อาทิตย์ ร่วมกับมีเลือดปน หอบเหนื่อย มีไข้สูง ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติม ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอาการ hiv หรือไม่ คือมีโอกาสจะเกี่ยวและไม่เกี่ยวค่ะ

  การดูแลตัวเองเบื้องต้น ดื่มน้ำมากๆ รับประทานยาแก้ไอ หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนเพื่อลดการแพร่เชื้อ