ถามแพทย์

 • ใส่ถุงยางอนามัย ต้องทานยาคุมไหม เเล้วยาคุมทานเวลาไหน

 •  Pornrapat Supparsat
  สมาชิก
  ใส่ถุงยางอนามัยต้องทานยาคุมไหมค่ะเเล้วยาคุมทานเวลาไหน

   สวัสดีค่ะ คุณ Pornrapat Supparsat,

                       การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการคุมกำเนิด ถือว่ามีประสิทธิภาพปานกลาง โดยหากใช้อย่างถูกต้อง จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 2% แต่หากใช้ไม่ถูกต้อง ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ถึง 18%

                       ดังนั้น หากมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้ง แนะนำควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่ประสิทธิภาพสูงกว่า เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด เป็นต้น โดยหากเป็นยาเม็ดคุมกำเนิด ชนิด 21 หรือ 28 เม็ด เมื่อเริ่มทานยาเป็นแผงแรก ให้เริ่มทานยาภายใน 1-5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาคุมจึงจะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ซึ่งหากทานยาคุมอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% และหากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ก็อาจใช้ถุงยางอนามัยร่วมไปด้วยค่ะ