ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมกำเนิดแล้วกินยาคุมได้ไหม

 •  Saythar Keeta
  สมาชิก
  ฝังเข็มเเร้วกินยาคุม (ดิร์ออรา28)ใด้ใหมค่ะ.

  สวัสดีค่ะ คุณ Saythar Keeta,

                    ประสิทธิภาพของยาฝังคุมกำเนิดในการป้องกันการตั้งครรภ์นั้นถือว่าดีมาก และดีกว่ายาเม็ดคุมกำเนิด โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% หรือมีโอกาสตั้งครรภ์เพียง 0.05% ในขณะที่การทานยาเม็ดคุมกำเนิด จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 0.3%-1% ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องทานยาคุมกำเนิดร่วมไปด้วย เพราะจะไม่ได้ไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยาฝังคุมกำเนิดแต่อย่างใด ในทางตรงข้าม จะทำให้ได้รับผลข้างเคียงโดยไม่จำเป็น 

                     ทั้งนี้ หากเกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือเลือดออกติดต่อกันนานจากผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิด ก็อาจใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดทานเพื่อลดผลข้างเคียงเรื่องเลือดออกได้ แต่ก็จะใช้เพียงระยะเวลาสั้นๆ ไม่ใช่ติดต่อกันนานหรือตลอดเวลาที่ฝังยา เพราะอาจเกิดข้างเคียงที่อันตรายได้ โดยเฉพาะการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำค่ะ