ถามแพทย์

 • เวลาก้มหน้าเอียงคอไปด้านซ้ายด้านขวาจะจับเจอก้อนใต้คางดิ้นไปดิ้นมาได้ แบบนี้อันตรายไหม

 •  Yupa Laowpattarapichet
  สมาชิก
  เวลาก้มหน้าเอียงคอไปด้านซ้ายด้านขวาจะจับเจอก้อนใต้คางดิ้นไปดิ้นมาได้แต่เวลาเงยหน้าไม่ได้ก้มไม่มีแบบนี้อันตรายไหมค

  สวัสดีค่ะ  

      ก้อนใต้คางหรือบริเวณคอ อาจเป็น ก้อนไขมัน ถุงน้ำ ต่อมน้ำเหลืองโต ซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อ เป็นต้น การวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจดูบริเวณที่เป็น ร่วมกับสอบถามอาการ ความเสี่ยงอีกหลายอย่าง จึงจะทราบสาเหตุค่ะ

      แนะนำว่า ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการตรวจร่างกาย และอาจต้องตรวจเพิ่มเติมอื่น แล้วจึงให้การวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป และควรรีบพบแพทย์หากก้อนโตเร็วค่ะ