ถามแพทย์

 • มีน้ำสีคล้ายเลือดแดงปนดำไหลจากหัวนม หัวนมไม่ได้บุ๋ม คลำไม่เจอก้อนใดๆ ทั้งที่รักแร้และเต้านม เป็นมะเร้งเต้านมไหม

 •  jap87
  สมาชิก
  อยู่ดีๆมีน้ำสีคล้ายเลือดแดงปนดำไหลจากหัวนม ติดอยู่ที่เสื้อในตรงตำแหน่งหัวนมเป๊ะ ลองใช้มือบีบดู ก็ไม่ได้ไหลเพิ่มออกมา หัวนมไม่ได้บุ๋ม คลำไม่เจอก้อนใดๆทั้งที่รักแร้และเต้านม ลักษณะแบบนี้เป็นอะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ jap87,

                     อาการที่มีน้ำไหลออกจากหัวนม แยกตามลักษณะของน้ำเป็นสาเหตุดังนี้

                  1. น้ำนม เช่น พบในภาวะหลังหย่านมบุตร มักเป็น 2 ข้าง โดยเกิดจากการกระตุ้นเต้านม เช่น การบีบนวด คลึงเต้านมบ่อยๆ นอกจากนี้อาจเกิดจากการใช้ยาบางชนิด เช่น phenothiazine reserpine หรือเกิดจากเป็นเนื้องอกในต่อมใต้สมอง

                 2. น้ำสีอื่นๆ เช่น ใส เขียว เหลือง น้ำตาล มักเกิดจากท่อน้ำนมเกิดการขยายตัว ส่วนน้อยอาจเกิดจากเป็นเนื้องอกธรรมดาของต่อมน้ำนมหรือท่อน้ำนม 

                 3. น้ำปนเลือดหรือเป็นเลือด มักเกิดจากเป็นเนื้องอกของต่อมน้ำนมหรือท่อน้ำนม เช่น papilloma ซึ่งหากมีขนาดเล็ก ก็อาจจะคลำไม่ได้เป็นก้อน นอกจากนี้อาจมีสาเหตุจากจากมะเร็งเต้านมได้ แต่มักคลำได้ก้อนที่ชัดเจนและอาจทำให้หัวหัวบุ๋ม

                 ดังนั้น หากน้ำที่ไหลจากหัวนม มีสีคล้ายเลือด ดังกล่าว แนะนำให้ไปพบแพทย์ เพื่อแพทย์จะได้ตรวจคลำเต้านมในเบื้องต้น ว่ามีก้อนหรือไม่ หากมีก็จะได้ตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น อัลตราซาวน์เต้านม หรือหากตรวจไม่พบก้อน ก็อาจใช้วิธีการฉีดสีดูท่อน้ำนม เพื่อดูว่ามีก้อนเนื้องอกในท่อน้ำนมหรือไม่ค่ะ