ถามแพทย์

  • โอกาสตั้งครรภ์

  •  bee002
    สมาชิก

     วันที่ 17 ก.พ 62 กับ วันที่ 22 ก.พ 62 ได้มีอะไรกับแฟนโดยการป้องกันด้วยวิธีการใส่ถุงยาง ปกติแล้วมีรอบเดือนประมาณ 35 วัน แต่ต่อมาเริ่มมีอาการ ปวดหัว คัดน่าอกบ้างเล็กน้อย และก็มีตกขาว และก็ มีอาการหน่วงๆท้องน้อย มือชาเท้าชา ปวดตามกล้ามเนื้อหรือตามข้อ ในวันที่ 10 มี.ค 62 ได้ทดสอบการตรวจโดยการตรวจฉี่ด้วยตัวเอง ในตอนกลางคืน และวันที่ 11 มี.ค 62 ในช่วงเช้า(ฉี่แรกของวัน) ได้ผลเป็นลบ ( 1 ขีด ) อยากจะทราบว่ามีโอกาสในการตั้งครรภ์มากน้อยแค่ไหน รอบเดือนล่าสุดคือวันที่ 10 - 16 ก.พ 62