ถามแพทย์

 • โอกาสตั้งครรภ์น้อยแต่กังวลมาก

 • มีเพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วไม่ได้ใส่ถุงยาง แต่เส้จข้างนอก แล้วมีเพศสัมพันก่อนเป็นเมนไม่เกิน7วันด้วย จะมีโอกาสปลอดภัยสูงแค่ไหนครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ ชื่อลุห้าบาท คับ,

                         การใช้วิธีการหลั่งนอกนั้น จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่ 4%-22%

                         ส่วนการนับระยะปลอดภัยแบบหน้า 7 วันนั้น หากเป็นคนที่มีระยะห่างระหว่างรอบเดือนไม่สม่ำเสมอ โอกาสที่จะนับผิดพลาดนั้นมีได้

                          ดังนั้น หากภายใน 7 วันหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ประจำเดือนไม่มา โอกาสที่จะตั้งครรภ์ย่อมมีได้ค่ะ 

  สามารถกินยาคุมฉุกเฉินได้ไม่เกินกี่วันครับ