ถามแพทย์

  • สังเกตอาการสุนัขมา 14 วันแล้ว สุนัขปกติดี แต่หากผ่านไป 2 เดือนสุนัขเกิดตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เราจะติดเชื้อไหม

  • รบกวนสอบถาม คลายความกังวน ในกรณี ที่เราสัมผัสความเสี่ยงกับโรคพิษสุนัขบ้ามา ใช้การสังเกตุอาการสุนัข ผ่านมา14 วันแล้ว สุนัขยังปกติดี แล้วหลังจาก นี้ อีก 2 เดือน ถ้าสุนัขเกิดตายจากโรคพิษสุนัขบ้า ย้อนกลับไปในวันที่เรารับความเสี่ยงมา จะมีผลทำให้เราติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไหมครับ

     สวัสดีค่ะ คุณ ครอบครัวสุขสันติ์,

                              สุนัขที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้ามานั้น จะเริ่มแพร่เชื้อออกมาทางน้ำลายที่ประมาณ 3 วัน (2-7 วัน) ก่อนที่จะแสดงอาการ และเมื่อเริ่มแสดงอาการแล้ว ก็จะตายภายใน 7-10 วัน ดังนั้นหากสุนัขตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในตอนนี้ ย้อนเวลากลับไปประมาณ 2 สัปดาห์ จึงจะเป็นระยะเวลาที่สุนัขเริ่มแพร่เชื้อค่ะ หากโดนสุนัขกัดในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนที่สุนัขจะตาย ก็จะมีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ แต่หากเป็นช่วงเวลาก่อนหน้านั้น เช่นเมื่อ 2 เดือนก่อน ก็จะไม่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้ามาค่ะ 

    ขอขอบคุณ คำปรึกษามากๆครับ