ถามแพทย์

  • แก้มด้านซ้ายนูนกลมกว่าด้านขวา จับแล้วเจอแต่กระดูกแข็ง ปกติไหม

  • สวัสดีคะ คนเรามีเนื้อแก้มเท่ากันไหมค่ะ ตอนนี้สังเกตได้ว่า แก้มด้านซ้ายนูนกลมกว่าด้านขวา พอส่องกระจกมันดูกลม ๆ แต่จับแล้วก็เจอแต่กระดูกแข็งอยากทราบว่า ปกติไหมค่ะ แล้วจะอันตรายไหมคะ ไม่เจ็บปวดค่ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ เพ็ญศรี หมู่เจริญทรัพย์,

                        โดยปกติ ใบหน้าของคนเราจะไม่สมมารตเท่ากันทั้ง 2 ข้าง ดังนั้นขนาด ความนูนของแก้มก็ไม่จำเป็นต้องเท่ากันได้ โดยจะมีความแตกต่างเพียงไม่มาก อย่างไรก็ตาม หากมีขนาดแก้มที่เท่ากันมาก่อน และต่อมาแก้มด้านซ้ายนูนขึ้นกว่าเดิม หรือมีขนาดที่แตกต่างกันชัดเจน หรือคลำได้ก้อน หรือมีอาการเจ็บหรือปวด อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้ มีการอักเสบของเนื้อเยื่อจนบวมเป็นก้อน หรือเป็นฝี มีก้อนเนื้องอกของชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ก้อนเนื้องอกของต่อมน้ำลาย เป็นต้น

                         ดังนั้น หากมีขนาดที่ไม่เท่ากันมานานแล้ว โดยมีความนูนที่แตกต่างกันไม่มาก และไม่มีอาการอะไรผิดปกติ ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไร อาจสังเกตอาการไปก่อนก็ได้ค่ะ