ถามแพทย์

 • ตรวจเลือดพบเชื้อซิฟิลิส ทางคลินิคบอกไห้ไปโรงพยาบาล​ ต้องไปยื่นเอกสารที่แผนกไหน

 •  หยก กี้
  สมาชิก
  คือไปตรวจเลือดกับแฟนมาพบเชื้อซิฟิลิสค่ะ​ ทางคลินิคเลือดบอกไห้ไปฉีดยาที่โรงพยาบาล​ อยากทราบว่าเราต้องไปยื่นเอกสารที่ห้องไหนแผนกอะไรคะแล้วควรบอกเจ้าหน้าที่ว่าอะไร

  สวัสดีค่ะ คุณ หยก กี้,

                       หากตรวจเลือดพบว่ามีการติดเชื้อซิฟิลิส ก็ต้องรักษา โดยหากโรคอยู่ในระยะสงบหรือระยะแฝง การรักษาคือการฉีดยาปฏิชีวนะตามกำหนดนัด และนัดติดตามตรวจเลือดเป็นระยะๆ ค่ะ

                   เมื่อจะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาล แนะนำควรนำผลตรวจเลือดรวมถึงประวัติการรักษาจากคลินิก (หากมี) ไปพร้อมกันด้วย และสามารถแจ้งยังโรงพยาบาลที่จะไปรักษาได้เลยว่ามารักษาโรคซิฟิลิสค่ะ ซึ่งการจะพบแพทย์แผนกไหนนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะเป็นคนแจ้งรายละเอียดให้ทราบเองค่ะ โดยอาจเป็นแผนกอายุรกรรม หรือสูติ-นรีเวชกรรมก็ได้ค่ะ