ถามแพทย์

 • โรคไข้เลือดออก

 •  Sukit Piangkrathok
  สมาชิก
  ผมเจาะเลือดเมื่อวานหมอพบไวรัสแต่ไม่แน่ชัดว่าเป็นไข้เลือดออกไหมผมจึงขออนุญาติสอบถามคุณหมอครับโรคไข้เลือดออกถ้าเป็นแล้วจะไข้สูงตลอดเวลาไหมครับแล้วหลังจากเป็นอีกประมาณกี่วันจะกลับเข้าสู่ภาวะปรกติครับ
  Sukit Piangkrathok  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Sukit Piangkrathok

  โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่มียุงลายเป็นพาหะ อาการจะมาด้วยไข้สูงลอยติดต่อกันประมาณ 4-7 วัน ส่วนใหญ่โรคไข้เลือดออกจะไม่เป็นไข้เกิน 7 วัน ถ้าเกินจากนี้มักจะต้องหาสาเหตุของไข้อื่นๆค่ะ ไข้สูงลอยแปลว่าอาจจะมีไข้สูงตลอดเวลาได้ ถ้าในบางช่วงถ้ากินยาลดไข้หรือเช็ดตัวลดไข้ ไข้ก็อาจจะลงมาได้เล็กน้อย

  ส่วนมากหลังไข้ลง แพทย์จะเฝ้าระวังเรื่องภาวะช็อกจากการที่น้ำรั่วออกจากหลอดเลือด หากพ้นภาวะวิกฤตไปแล้ว คือคนไข้ไข้ลงแต่สัญญาณชีพปกติดีอยู่ ก็แสดงว่าใกล้หายและเริ่มฟื้นตัว จะยังมีการเจาะเลือดติดตามค่าเกล็ดเลือดเป็นระยะในช่วง 1-2 อาทิตย์แรก จนเป็นแนวโน้มขึ้นหรือกลับมาใกล้ค่าปกติ

  การดูแลตัวเองเบื้องต้น จิบน้ำเกลือแร่ รับประทานยาลดไข้ รับประทานอาหารอ่อน ระวังการกระทบกระแทกเพราะมีเกล็ดเลือดต่ำ และไปติดตามอาการกับแพทย์ ตามนัด หากไข้สูงมาก กินได้น้อย ซึมลง อาเจียน กระสับกระส่ายควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจเป็นอาการของภาวะช็อก