ถามแพทย์

  • โรคพิษสุนัขบ้า

  • ในระยะฟักตัวของโรคพิษพิษสุนัขบ้าในคนมีอาการไหมครับ หากโดนกัด,ข่วนมาประมาณ1-4เดือนเเล้วฉีดวัคซีนทันไหม

    link

    หากจะไปฉีดวัคซีน ก็จะถือเป็นการฉีดแบบป้องกันล่วงหน้า 

    และดังที่กล่าวไปในหัวข้อก่อนว่า หากสุนัขไม่ตาย แสดงว่า สุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่ข่วนคุณคิม และเมื่อสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า คุณคิมก็จะไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้ามาค่ะ