ถามแพทย์

 • วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าอยู่ได้นานกี่วัน ตอนนี้โรคระบาดมาถึงภาคกลางหรือยัง

 •  amanda
  สมาชิก
  การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า มีประสิทธิภาพป้องกันได้กี่วันน และถ้าช่วงนั่นโดนแมวข่วนจะเป็นอะไรมั้น แต่ไม่เกินเดือน ตอนนี้โรคพิษสุนัขบ้า ระบาดมาถึงภาคกลางหรือยัง

   สวัสดีค่ะ คุณ amanda,

                         หากฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดอย่างน้อย 3 เข็ม ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไปได้นานหลายสิบปี ซึ่งหากถูกสัตว์กัดหรือข่วนอีก ก็เพียงแค่ฉีดกระตุ้น 1 หรือ 2 เข็ม และไม่จำเป็นต้องฉีดอิมมูโนโกลบูลินด้วย

                         ในกรณีที่ฉีดครบไปแล้วไม่เกิน 1 เดือน และโดนแมวข่วนอีกดังกล่าว ยังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นค่ะ

                        สำหรับจังหวัดในภาคกลางที่พบมีรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม กรุงเทพ อยุธยา