ถามแพทย์

 • โรคพิษสุนัขบ้าในระหว่างฟักตัวสามารถแพร่เชื้อได้ไหม จะแพร่เชื้อผ่านทางคนสู่คนผ่านทางน้ำลาย การจูบ การมีเพศสัมพันธ์ไหม

 •  jojane
  สมาชิก
  โรคพิษสุนัขบ้าในระหว่างฟักตัวสามารถแพร่เชื้อได้ไหมครับ ได้รับวัคซีนมาแล้ว1เข็ม ยังไม่ทราบว่าเป็นไหม แล้วโอกาสที่จะแพร่เชื้อผ่านทางคนสู่คนผ่านทางน้ำลาย การจูบ การมีเพศสัมพันธ์ุ หรือการใช้หลอด มีความเสี่ยงไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ jojane,

                         หากโรคพิษสุนัขบ้ายังอยู่ในะระฟักตัว จะยังไม่แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น สำหรับสุนัขและแมว ระยะฟักตัวส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เดือน และจะเพิ่มแพร่เชื้อก่อนที่จะแสดงอาการประมาณ 1-7 วัน

                        สำหรับในคน ระยะฟักตัวจะยาวนานกว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 1-4 เดือน แต่บางรายอาจสั้นกว่านี้ หรือาจยาวนานเป็นปีได้ หากยังอยู่ในระยะฟักตัว ก็จะไม่แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น เมื่อแสดงอาการหรือก่อนจะแสดงอาการเพียงไม่กี่วัน ก็จะมีโอกาสแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ ซึ่งการแพร่เชื้อก็คล้ายกับการแพร่เชื้อมาจากสัตว์ คือจะติดต่อผ่านทางน้ำลาย แต่จากรายงานทั่วโลก แทบไม่พบการระบาดของโรคนี้จากคนสู่คน และยังไม่พบรายงานการติดต่อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์

                        ที่เคยมีรายงานพบการติดเชื้อจากคนสู่คน มาจากการเปลี่ยนถ่ายประจกตาและเปลี่ยถ่ายอวัยวะ ซึ่งอาจเกิดจากผู้ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แต่ไม่ได้รับการวินิจฉัย