ถามแพทย์

  • อยากทราบเกี่ยวกับโรคธารัสซีเมียที่ตรวจพบ

  •  Nongjum Haha
    สมาชิก
    สอบถามคะ ผลตรวจเลือด RBC INDICES RBC 5.7 HB 9.3 HCT 30.5 MCV 53.1 MCH 16.2 MCHC 30.6 RDW 22.2 HEMOGLOBIN TYPING CE HEMOGLOBIN TYPE : EA E : 14.5 A : 85.1 F : 0.4 INTERPRETATION :Hb E Trait with or without a-thalassemia เป็นธารัสซีเมียประเภทไหนคะ คุณหมอบอกแค่ว่าพาหะ สอบถามเกี่ยวกับสุขภาพคะ มีอาการเวียนหัวมา 10 เดือนแล้วคะ ช่วงนี้มีอาการอ่อนเพลียเหมือนคนไม่มีแรงคะ ไปตรวจ หู คอ ตา จมูก mr แต่ไม่พบสิ่งผิดปกติคะ ผลตรวจเลือดที่ค่าผิดปกติ Hgb 9 low Hch 28.8 low Mcv 52.7 low Mch 16.4 low Rdw 21.8 high Platelet count 456,000 high
    สวัสดีค่ะ คุณ Nongjum Haha @จากที่เล่ามา ผลตรวจบ่งบอกว่าเป็นพาหะธาลัสซีเมียที่เรียก ฮีโมโกลบินอี ซึ่งเป็นสายฮีโมโกลบินเบต้าที่ผิดปกติ ผลความเข้มข้นเลือดเดิมอยู่ที่ 30.5% ซึ่งถือว่ามีโลหิตจางเล็กน้อย แต่ผลตรวจเลือดครั้งหลัง ไม่แน่ใจว่าความเข้มข้นเลือดคือ 28.8% นะคะ (ไม่แน่ใจตัวย่อ Hch ที่พิมพ์มา) ถ้าจากผลเลือดครั้งหลังเปรียบเทียบกับครั้งแรก น่าจะมีภาวะโลหิตจางมากขึ้นค่ะ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้รู้สึกอ่อนเพลียมากขึ้นนะคะ @@แนะนำให้ปรึกษาอาการ และผลตรวจเลือดครั้งหลังกับแพทย์ผู้รักษาอีกทีนะคะ @สามารถอ่านเพิ่มเติมเรื่องธาลัสซีเมียได้โดย copy link นี้นะคะ : https://www.pobpad.com/ธาลัสซีเมีย