ถามแพทย์

 • โดนแมวข่วนเลือดออก แต่ฉีดวัคซีนครบแล้ว

 •  Sirawit Sangdok
  สมาชิก
  แมวผมเลี้ยงระบบปิดครับ ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกัน แล้วผมไปตัดขนเค้าแล้วโดนข่วนเลือดออก แล้วผมฉีดวัคซีนครบวันที่ 27/04/61 แลเวโดนข่วนเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา จำเป็นต้องไปฉีดใหม่ไหมครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ Sirawit Sangdok,

                        หากแมวเลี้ยงอยู่ในระบบปิดและสามารถเฝ้าสังเกตอาการแมวได้ อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการแมวไปก่อนได้ค่ะ หากแมวไม่มีอาการผิดปกติภายใน 1-2 วัน และไม่ตายภายใน 4-5 วัน แสดงว่าแมวไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้นค่ะ

                         อย่างไรก็ตาม แผลที่มีเลือดออก อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อบาดทะยัก ดังนั้นหากไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักกระตุ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ควรไปฉีดด้วยค่ะ

                        ส่วนบาดแผล ให้ล้างทำความสะอาดด้วยสบู่ ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดน ไอโอดีน เป็นต้น เช็ดทำความสะอาดแผลทุกวันด้วยน้ำเกลือและใส่ยาฆ่าเชื้อด้วย และหลีกเลี่ยงการโดนน้ำจนกว่าแผลจะหาย

                      หลังจากนี้อย่าลืมพาแมวไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าทุกปีด้วยนะคะ

  Sirawit Sangdok  Sirawit Sangdok
  สมาชิก
  แต่ฉีดบาดทะยักไปเมื่อ เข็มแรกครับ แต่ฉีดครบ 5 เข็มก็มีภูมิคุ้มกันในระดับ นึง ใช่ไหมครับ ตอนนี้แมวปกติดีครับผม