ถามแพทย์

  • เอาแมวตัวเองไปฉีดวัคซีนแล้วโดนข่วน แมวฉีดวัคซีนทุกปี จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไหม

  •  Thathayod Dannakorn
    สมาชิก
    คือวันนั้นเป็นวันที่ผมเอาแมวไปฉีดวัคซีนแล้วผมอุ้มมันผิดท้าทำให้โดนมันข่วนแผลค่อนค่างยาวผมแค่เอานำ้ไปล้างที่แผลแค่นั้นซึ่งแมวตัวนี้ฉีดวัคซีนทุกปีและผมโดนมันข่วนตอนประมาณเดือนมีนาคมตอนนี้แผลแห้งแล้วผมจะติดพิษสุนัขบ้าไหมครับ

     สวัสดีค่ะ คุณ Thathayod Dannakorn,

                           หากแมวเลี้ยงแบบระบบปิด คืออยู่เฉพาะในเขตบ้าน และไม่มีสัตว์อื่นเข้าในบ้าน และแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทุกปี โอกาสที่แมวจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้านั้นก็น้อยมาก นอกจากนี้ หากในตอนนี้ แมวยังคงมีชีวิตอยู่เป็นปกติดี ไม่ตาย ไม่หายไปไหน เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว ก็แสดงว่าแมวไม่ได้กำลังเป็นโรคพิษสุนัขบ้าในตอนที่ข่วนคุณ Thathayod Dannakorn ค่ะ ดังนั้นคุณก็จะไม่ได้ติดโรคดังกล่าวค่ะ