ถามแพทย์

 • โดนสุนัขที่บ้านข่วน แต่สุนัขได้รับวัคซีนแล้ว ไม่มีแผล ไม่มีรอย ไม่มีเลือด ต้องฉีดยาไหม

 •  ณัฐณิ ชา.
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ วันนี้โดนสุนัขที่บ้านข่วนค่ะ แต่สุนัขได้รับวัคซีนแล้วเมื่อต้นเดือนมีนาคม บริเวณที่โดนข่วนคือเท้าค่ะ นิ้วกลาง ไม่มีแผล ไม่มีรอย ไม่มีเลือด หนูต้องไปฉีดวัคซีนมั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ณัฐณิ ชา.

                    หากบริเวณนิ้วเท้าที่โดนสุนัขข่วนไม่มีบาดแผลใดๆ ทั้งแผลเลือดออก รวมถึงรอยช้ำ ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะ แต่หากมีรอยแผลที่มีเลือดซึม หรือแม้แต่รอยช้ำ อาจจำเป็นต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

                    ในกรณีที่มีแผล อาจไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนก็ได้ โดยสุนัขต้องเลี้ยงในระบบปิด คือเลี้ยงแต่เฉพาะในเขตบ้าน และไม่มีสัตว์อื่นเข้ามาในเขตบ้าน รวมถึงสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทุกปีติดต่อมาอย่างน้อย 2 ปี และให้สังเกตอาการสุนัขได้ประมาณ 14 หากสุนัขปกติดี ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะ