ถามแพทย์

  • เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบแล้ว และฉีดกระตุ้นไปล่าสุด 12,15 มิ.ย. วันนี้โดนสุนัขจาใส่แผลสด ต้องฉีดอีกไหม

  •  Prasong Chonsathian
    สมาชิก

    สวัสดีครับ วันที่ 30/6/61 สุนัขที่บ้านผมได้จามใส่แผลสดตรงบริเวณต้นขาขวา แต่ผมได้ฉีดวัคซีนครบ 1 ชุดแล้ว ดังนี้ 16/2/61, 19/2/61, 23/2/61, 2/3/61, 15/3/61 ต่อมาโดนแมวข่วนจึงได้ฉีดกระตุ้นอีก 1 เข็มเมื่อ 16/4/61 และล่าสุด สุนัขแถวบ้าน(ไม่ได้ฉีดยา) กระโดดใส่จนได้แผลจึงได้ฉีดกระตุ้นอีก 2 เข็ม ดังนี้ 12/6/61 และ 15/6/61 ผมไม่ทราบว่าผมต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกไหมครับ ขอบคุณครับ 

     สวัสดีค่ะ คุณ Prasong Chonsathian,

                          หากเคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดมาแล้ว 5 เข็ม และได้รับการฉีดกระตุ้นไป 1 เข็มเมื่อ 16/4/61 และอีก 2 เข็ม เมื่อ 12 และ 15/6/61 เมื่อโดนนำลายสุนัขที่บริเวณแผลสดดังกล่าวในวันนี้ ยังไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้นอีกแต่อย่างใดค่ะ เนื่องจากระดับของภูมิคุ้มกันที่ได้รับการฉีดมา ยังคงสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้ค่ะ