ถามแพทย์

  • โดนสุนัขข่วน

  • พอดีว่าลูกสาวโดนสุนัขข่วนเมื่อวันอาทิตย์เป็นรอยนูนแดงไม่มีเลือดซึมหลังจากถูกข่วนก็เอาแอลกอฮอเช็ดทำความสะอาดเลยแต่ไม่ได้ล้างสบู่ทำความสะอาดก่อนแล้วเช็ดด้วยเมตาดีนจึงอยากทราบว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อพิษสุนัขบ้ารึเปล่าค่ะและจำเป็นจะต้องไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ามั่ยตอนแรกก็ไม่ได้กังวลอะไรแต่พอเห็นข่าวบ่อยๆคือตอนนั้เป็นกังวลมากรบกวนช่วยแนะนำทีค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ เพ็ญภักดิ์ หนองหงอก,

                          การโดนสุนัขข่วนจนผิวหนังมีรอยนูนแดง แม้ไม่มีเลือดออกย่อมเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ หากสุนัขไม่เคยได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และไม่สามารถติดตามอาการของสุนัขได้ แนะนำควรไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าค่ะ แต่หากสุนัขได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทุกปีมาอย่างน้อย 2 ปีติดกัน และสุนัขเลี้ยงอยู่แต่เฉพาะในเขตบ้าน อีกทั้งสามารถติดตามอาการของสุนัขได้ อาจใช้วิธีเฝ้าติดตามอาการก็ได้ค่ะ หากสุนัขไม่มีอาการผิดปกติภายใน 4-5 วัน และไม่ตายภายใน 14 วัน สุนัขก็ไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จึงไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนค่ะ