ถามแพทย์

  • โดนสุนัขที่บ้านกัด มีแค่รอยช้ำ เคยฉีดวัคซีนตอนเดือนก.พ.ปีนี้ ต้องฉีดวัคซีนไหม สุนัขฉีดวัคซีนแล้ว

  •  ออม ม.
    สมาชิก
    คือหนูโดนสุนัขที่บ้านกัดค่ะ ไม่มีแผล ไม่ถลอก แต่เป็นรอยช้ำ นูน ไม่มีเลือดออกค่ะ น้องฉีดยาแล้วค่ะ เลี้ยงน้องแบบปล่อยค่ะ หนูเคยฉีดยาป้องกันเข็มสุดท้ายเดือนกุมภาพัน ปีนี้ค่ะ ต้องฉีดยามั้ยคะ#ล้างตรงกัดแล้วค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ออม ม. 

                          หากบริเวณที่โดนสุนัขกัด เป็นแค่รอยช้ำ ไม่มีแผลที่มีเลือดออก โอกาสที่จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าอาจมีได้ แต่ก็ค่อนข้างน้อย ดังนั้น หากเป็นสุนัขที่เลี้ยงเอง และได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ามาทุกปี อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการไปก่อนก็ได้ค่ะ หากสุนัขไม่มีอาการผิดปกติภายใน 3-4 วัน แสดงว่าสุนัขไม่น่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า และให้สังเกตต่อไปอีกจนครบ 14 วัน หากสุนัขไม่ตาย แสดงว่าสุนัขไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น  คุณ ออม ก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะ