ถามแพทย์

 • สัมผัสน้ำลายสุนัขเข้าที่จมูก ล้างออกแล้วฉีดวัคซีนแล้วต้องทำอย่างไร

 • คือพี่ผมเอามือที่เลอะน้ำลายสุนัขมาโดนมือผมแล้วผมก็ไปล้างมือแต่ไม่ได้ถูสบู่ แล้วคันจมูกก็เลยเคะ จะเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าไหมครับ

  แต่ผมฉีดวัคซีนกระตุ้นไป11พ.ค. ผมต้องไปฉีดกระตุ้นอีกไหมครับ

   สวัสดีคะคุณ นิธิพัฒน์ ความเพียร

  ไม่มีรายงานการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าด้วยการที่สัมผัสที่ผิวหนังหรือเยื่อบุจมูกค่ะ และการที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ครบแล้ว ร่วมกับการได้รับการกระตุ้นทำให้คุณมีภูมิคุ้มกันแล้วค่ะ 

  ไม่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนอีกค่ะ

  ถ้ามีการสัมผัสน้ำลายของสุนัข หรือ แมว อีก ก็ไม่ต้องกังวลค่ะ 

  วัคซีนที่ได้ยังไม่มีรายงานเรื่องภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงค่ะ ยังไม่มีวิจัยออกมาในเรื่องการฉีดกระตุ้นหลังหลังได้รับวัคซีนครบ เป็นจำนวนปีที่แน่นอนค่ะ 

  ดังนั้นถ้าได้รับวัคซีนครบมีภูมิคุ้นกันแล้วค่ะ

  แล้วถ้าโดนน้ำลายสุนัขเข้าแผลล่ะครับ ไม่ต้องไปฉีดอีกแล้วใช่ไหม