ถามแพทย์

  • แม่เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น

  • คือแม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ รอผ่าตัดบายพาส แต่ตอนนี้มีอาการนอนไม่ได้คะ และไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้วคะ ช่วงกลางคืนแกจะมีอาการ เรอ เรอมากจนนอนไม่หลับ แจ้งกะหมอที่ ทำการรักษาแล้ว แกให้นานอนหลับมากิน แต่กินไปแล้วก็ไม่ช่วยอะไร นอนไม่หลับ นอนไม่ได้เหมือนเดิมคะ จึงอยากเรียนถามว่า อาการเรอดังกล่าว มีผลมาจากสาเหตูอะไรได้บ้างคะ (เรอมากจนมีอาการเหนื่อย ไม่มีแรง)แต่เป็นเฉพาะกลางคืน  ขอรบกวนถามคุณแค่นี้คะ ขอบพระคุณมากคะ