ถามแพทย์

 • แมวเลี้ยงเอง ฉีดวัคซีนแล้ว โดนข่วน ไม่มีเลือดออก ต้องฉีดวัคซีนไหม เคยฉีดครบแล้ว

 •  Punawich Kub
  สมาชิก

  วันนี้ผมเดินอยู่หน้าบ้านแล้วแมวมาอยู่ใกล้แล้วข่วน เลือดไม่ออก  แมวของผมเองครับมันฉีดยาแล้วครับ     ผมก็ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าครบแล้ว ต้องฉีดเพิ่มไหมครับ(บาดทะยักฉีดคุ้มครอง2ปีครับ)

   สวัสดีค่ะ คุณ Punawich Kub,

                       หากผิวหนังบริเวณที่โดนข่วน  ไม่มีบาดแผลที่มีเลือดออก ไม่มีรอยช้ำหรือจ้ำเลือด ก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้นค่ะ แต่หากมีบาดแผลมีเลือดออก หรือผิวหนังมีรอยช้ำหรือจ้ำเลือด อาจพิจารณาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้น อย่างไรก็ตาม หากเป็นแมวที่เลี้ยงเอง อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการไปก่อนก็ได้ หากแมวไม่ตายภายใน 4-5 วัน แสดงว่าแมวไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นค่ะ

                         สำหรับโรคบาดทะยัก หากไม่ได้มีบาดแผลที่มีเลือดออก ก็ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนบาดทะยักกกระตุ้นเช่นกัน นอกจากนี้ หากเพิ่งฉีดกระตุ้นเข็มสุดท้ายเมื่อ 2 ปีก่อน แม้จะมีบาดแผลที่มีเลือดออก ก็ยังไม่จำเป็นต้องไปฉีดกระตุ้นอีกค่ะ