ถามแพทย์

 • เท้าเป็นแผล และใส่รองเท้าที่เปื้อนปัสสาวะเเมวมา 4 วัน จะติดเชื้อไหม?

 •  Napatsawan Khunsanoh
  สมาชิก

  พอดี่ว่าตั้งรองเท้าไว้หน้าบ้าน แล้วแมวไปฉี่ใส่รองเท้า เท้าเป็นแผล ใส่รองเท้าคู่ที่แมวฉี่มาสี่วันแล้ว มีโอกาสติดเชื้อโรคจากฉี่แมวไหมค่ะ 

  สวัสดีค่ะ คุณ แมวตัวร้าย,

                 สำหรับโรคพิษสุนัขบ้า การติดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน จะเกิดผ่านทางน้ำลาย, สมอง, และอวัยวะที่มีเนื้อเยื่อประสาทของสัตว์ ซึ่งได้แก่ การถูกสัตว์กัดหรือถูกข่วนจนมีบาดแผล การถูกเลียที่ตา ปาก จมูก หรือเลียบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผล และการสัมผัสกับเนื้อเยื่อสมองหรืออวัยวะที่มีเนื้อเยื่อประสาทของสัตว์ผ่านผิวหนังที่มีบาดแผล 

               การสัมผัสโดนเลือด ปัสสาวะ หรืออุจจาระ ของสัตว์ ไม่พบว่าทำให้เกิดการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ เนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าในเลือดหรือปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อ ดังนั้นการที่เท้าเป็นแผล แล้วใส่รองเท้าที่เปื้อนปัสสาวะแมว จึงไม่ได้ทำให้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ค่ะ  อีกทั้งผ่านมา 4 วันแล้ว ซึ่งปัสสาวะย่อมแห้งไปหมดแล้ว เชื้อไวรัสย่อมตายไปหมดแล้วค่ะ