ถามแพทย์

  • แฟนเมนไม่มาเป็นเพราะลดนํ้าหนักอาหารหรือท้องครับ

  •  elvis2538
    สมาชิก

    แฟนเมนไม่มาเป็นเพราะลดนํ้าหนักอาหารหรือท้องครับ นํ้าหนักหายไป10โลแถมข้าวไม่คาอยกิน มีอะไรกันอาทิตย์ละครั้งปล่อยในตลอด อยากรู้ว่าเป็นเพราะลดนํ้าหนักอาหารหรือเปล่า

    และถ้าเป้นที่ลดนํ้าหนักอาหาร เมื่อไหร่เมนจะกลับมา   แต่มีอะไรกันสัปดาห์ละครั้งปล่อยในตลอดไม่ป้องกัน อยากรู้ว่าเป้นที่ท้องหรือออะไร