ถามแพทย์

  • ไปโดนเลือด หรือสารคัดหลั่งคนอื่น แบบนี้จะติด HIV ไหมครับ

  •  wowat
    สมาชิก
    หากมีเลือดหรือสารคัดหลั่งติดสิ่งของในปริมาณไม่มากแล้วเราเอาสิ่งนั้นไปแช่น้ำทิ้งไว้เป็นวัน หลังจากนั้นเราได้เอามือที่มีแผลไปจับสิ่งของนั้นขึ้นจากน้ำโดยที่แผลเราโดนน้ำที่แช่สิ่งของนั้น เราจะติด hiv ได้ไหมครับ
    สวัสดีค่ะ คุณ wowat @จากที่เล่ามา เชื้อเอชไอวี หากอยู่นอกร่างกายเป็นวัน เชื้อจะไม่สามารถคงสภาพได้นะคะ จึงคิดว่า ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนี้ @แต่หากแผลสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาด จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรียมากกว่าค่ะ @ดังนั้นแนะนำคุณ wowat ให้ทำความสะอาดแผลด้วยยาฆ่าเชื้อ และสังเกตดูแผล หากแผล บวมแดง มีหนอง มีไข้ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูและรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ