ถามแพทย์

 • แบบนี้จัดว่าความดันสูงไหมค่ะ

 •  Sine Natchanan
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะคุณหมอ วันนี้วัดความดันได้ 130/98 อายุ26-27 ความดันจัดว่าสูงไหมค่ะ หรือยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ บางทีเจอแดดร้อนร้อนชอบปวดหัว ปวดแบบไม่ใช่อาการไข้ กินพาราก็ไม่ทุเลาเลยค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณ Sine Natchanan

  ปัจจุบัน American Heart and Stroke association 

  แบ่งความดันโลหิตดังนี้ค่ะ

  ความดันโลหิต                     ความดันตัวบน                           ความดันตัวล่าง

  ปกติ                                      น้อยกว่า 120 มม ปรอท       และ     น้อยกว่า 80 มม ปรอท

  ความดันเริ่มขึ้น                     120-129  มม ปรอท             และ   น้อยกว่า 80 มม ปรอท 

  ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1    130-139 มม ปรอท              หรือ   หรือ 80-89 มม ปรอท 

  ความดันโลหิตสูงระยะที่ 2  140  มม ปรอท  หรือสูงกว่า   หรือ 90  มม ปรอท สูงกว่า

  ความดันโลหิตสูงขึ้นวิกฤต มากกว่า 180  มม ปรอท     และ หรือ มากกว่า 120  มม ปรอท  

   

  แนะนำให้วัดความดันซ้ำก่อนนะค่ะ โดยให้วัดในตอนเช้า หรือ นั่งพัก 10-15 นาทีก่อนวัดความดันโลหิตค่ะ

  ถ้ามีความด้นโลหิตสูงในระยะแรก แนะนำการงดรับประทานอาหารที่มีเกลือมากเกินไป หรือจำกัดเกลือก่อนค่ะ 

  แล้วก็แนะนำออกกำลังกายค่ะ 

  ให้วัดความดันสม่ำเสมอค่ะ อาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะ 

  แต่ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น หรือ ความดันโลหิตยังสูงอยู่แนะนำให้พบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยอายุน้อยค่ะ

  อาการปวดศีรษะลองทานยาแก้ปวดก่อนได้ค่ะ