ถามแพทย์

 • แท้งแล้วเลือดออกไม่หยุด

 •  Chadaporn Khotsin
  สมาชิก
  คืิอตอนนี้อายุ15ค้ะ กินยาคุมมาตลอดไม่ท้องพอลองเอาที่ตรวจมาตรวจดูท้องได้6สัปดาห์ แล้วเมื่อคืนกินยาคุมกำเม้ดนึงกับยาพารา13เม้ด แล้วมีอาการเจ้บท้องมีเลือดออกเป้นก้อนค้ะหลังจากนั้น ไม่เจ้บท้องแต่เลือดยังออกเหมือนประจำเดือนเลยค้ะ แบบนี้แท้งมั้ยคะ

  สวัสกีครับ

  การแท้ง คือการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนถึงระยะที่ทารกจะสามารถเลี้ยงรอดได้ และบ่อยครั้งมักมาด้วยอาการมีเลือดออกทางช่องคลอด

  ประเภทการแท้งออกแบ่งคราวๆได้ 3 ปรเภทคือ
  1. แท้งเอง
  - มักเกิดจากความผิดปกติของโรคโมโซม ซึ่งเด็กมีกจะเสียชีวิตไปแล้ว 2-4 สัปดาห์ก่อนที่เลือดจะออกทางช่องคลอด

  2. การทำแท้ง เป็นการแท้งที่ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติ โดยแบ่งเป็น
  2.1 การทำแท้งเพื่อรักษา
  2.2 การทำแท้งผิดกฏหมาย เป็นการลักลอบทำแท้งที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ซึ่งมักจะถูกกระทำโดยผู้ไม่มีความรู้และความชำนาญ และมักจะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ่อย ชเ่น ตกเลือด มดลูกทะลุ หรือติดเชื้อย่างรุนแรง แท้งติดเชื้อ

  3. แท้งอาจิณ เป็นการแท้งบุตรตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป

  จากอาการเลือดออกทางช่องคลอดของ จขกท นั้นไม่สามารถให้การวินิจฉัยแน่นอนว่ามีการแท้งเกิดขึ้น เนื่องจากอาการเลือดออกทางช่องคลอดก็สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ในช่วงการตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก, การท้องนอกมดลูก, ผลข้างเคียงของยาเม็ดคุมกำเนิดที่ทาน, มะเร็งปากมดลูก, ประจำเดือน เป็นต้น 

  จึงแนะนำให้ จขกท ไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในหาสาเหตุของอาการเลือดออกทางช่องคลอด เนื่องจากหากเป็นการตกเลือดจากการทำแท้ง/แท้ง แล้วมีเลือดไหลไม่หยุดจะต้องมีการขูดมดลูกเพื่อเอาตัวเด็ก รก และเศษเนื้อเยื่ออื่นๆออก เพื่อให้เลือดหยุดไหล เพราะหากเป็นการตกเลือดจริงอาจจะส่งผลให้ จขกท เสียเลือดมากจนเสียชีวิตได้ครับ