ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งนอกจะท้องไหมค่ะ

  • สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเพส
    สวัสดีครับ สำหรับการมีเพศสัมพันธ์ โดยคุมกำเนิดด้วยการหลั่งภายนอก(Coitus interruptus) โอกาสการตั้งครรภ์ต่ำ เนื่องจากในสารคัดหลั่งที่หลั่งออกมาจากอวัยวะเพศชายไม่ได้มีตัวอสุจิที่มีชีวิตอยู่ อย่างไรก็ตามโอกาสการตั้งครรภ์ยังมีอยู่ เนื่องจากการหลั่งอสุจิไม่สามารถควบคุมได้บางครั้งมีการหลั่งโดยไม่รู้ตัวเกิดขึ้น หากมีความกังวลเรื่องการตั้งครรภ์ แนะนำให้รับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินโดยทานเม็ดแรกทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 24ชั่วโมง และทานเม็ดที่สองถัดจากเม็ดแรก 12ชั่วโมง จะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 85 เปอเซนต์ครับ