ถามแพทย์

 • เหงื่อออกรักเเร้เยอะ มีทางรักษาไหม

 • เหงื่อออกรักแร้มากค่ะมีทางรักษาไหมค่ะหรือมียาทาหรือกินไหมค่ะ
  สุภัค สุภาพเพชร  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ สุภัค สุภาพเพชร

  การมีเหงื่อออกใต้รักแร้มาก อาจจะสร้างความไม่มั่นใจได้ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีสาเหตุร้ายแรงค่ะ มักเป็นจากเรื่องต่อมเหงื่อในบางคนที่อาจทำงานมากเกินไป สาเหตุอื่นๆเช่นความผิดปกติของระบบประสาท ระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติ การเจ็บป่วยต่าง ๆ หรืออาจเป็นผลข้างเคียงของยาบางชนิด การอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นจนเกินไป การออกกำลังกายหนัก เป็นต้น

  แนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหุตทางกายที่แก้ไขได้ก่อน ถ้าเกิดจากต่อมเหงื่อทำงานมากเกินไป และต้องการรักษาอย่างถาวร อาจมีการทำเลเซอร์บางชนิดเพื่อทำลายต่อมเหงื่อบริเวณดังกล่าว

  ในระหว่างนี้อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี และใช้น้ำยาดับกลิ่นหรือโรลออนช่วยด้วยค่ะ