ถามแพทย์

 • เวลาคิดมากหรือเครียดมากๆ จะคลื่นไส้อาเจียนตลอด ควรแก้ไขอย่างไร

 •  Janjira Jaroenrak
  สมาชิก
  คือคุณหมอค่ะ เวลาดิฉันจะไปสมัครงานหรือสัมภาษงาน จะมีอาการเครียดมาก คลื่นไส้ แล้วก็จะอ้วกค่ะ รู้สึกกลัวมาก ตัวจะสั่นๆ ไม่ทราบว่ามีวิธีแก้ไหมค่ะ

   สวัสดีคะคุณ Janjira Jaroenrak

  เรียนอย่างนี้ค่ะ ร่างกายของคนเราจะมีระบบประสาทอัตโนมัติที่ทำให้ร่างกายตอบสนองต่อความเครียด หรือ ภาวะกลัวตื่นเต้นทำให้ร่างกายตอบสนอง ออกมาได้ดังนี้

  • ใจสั่นหัวใจเต้นเร็ว
  • เหงื่อแตก
  • มือชา
  • หายใจเร็ว
  • มีอาการคลื่นไส้ วิงเวียนอาเจียน

  ซึ่งภาวะเหล่านี้สามารถที่จะควบคุมได้ค่ะ ซึ่งอาจจะต้องพยายามใช้พฤติกรรมบำบัดค่ะ ซึ่งจะได้รับการบำบัดโดยการฝึกให้ทำกิจกรรมที่กลัวหรือ ประหม่ามากขึ้นให้สามารถปรับตัวกับความเครียดได้ค่ะ 

  พบจิตแพทย์ค่ะ ถ้าไม่สามารถควบคุมได้ค่ะ การใช้ยาลดความเครียด หรือ ยาควบคุมอารมณ์จะทำให้ดีขึ้นได้ค่ะ 

  เรื่องความเครียดหรือ วิตกกังวล เวลาที่มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหรือ มีเรื่องเครียด หรือ ภาวะที่เร่งร้าว ซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวค่ะ แต่ถ้าเกิดบ่อยเกินไปจะทำให้คุณกลัวและขาดความมั่นใจได้ค่ะ 

  หมอแนะนำพบจิตแพทย์ดังกล่าวข้างต้นค่ะ