ถามแพทย์

 • มีี Hyphaema จากบอลกระแทกตา การดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เลือดออกซ้ำไหม?

 •  Albadean Jus
  สมาชิก

  พอดีว่าโดนบอลอัดลูกตาครับแพทย์วินิจฉัยว่า Hyphema ผมอยากรู้ว่าท้าผมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้นเกี่ยวมั้ยที่เลือดจะออกซ้ำได้ ขอบคุณครับ

  Albadean Jus  Albadean Jus
  สมาชิก

  Albadean Jus
  Dec 13, 2017 at 11:20 PM

  พอดีว่าโดนบอลอัดลูกตาครับแพทย์วินิจฉัยว่า Hyphema ผมอยากรู้ว่าท้าผมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้นเกี่ยวมั้ยที่เลือดจะออกซ้ำได้ ขอบคุณครับ

   

  สวัสดีค่ะ คุณ Albadean Jus,

                     การมีเลือดออกในช่องหน้าของลูกตา หรือ hyphema ส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุที่มากระแทกต่อลูกตาดังในกรณีของคุณ Albadean Jus ซึ่งเมื่อตาถูกอัดจากด้านหน้าไปด้านหลัง  ม่านตาและแก้วตาจะเลื่อนไปด้านหลัง ทำให้เนื่อเยื่อด้านข้างที่บริเวณมุมลูกตายืดออก และเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดที่ฐานของม่านตา และที่เนื้อเยื่อที่อยู่ด้านข้างมุมลูกตา เลือดจึงไหลออกมา 

                      การรักษาขึ้นอยู่กับปริมาณเลือดที่ออกในช่องหน้าของลูกตา ความดันตา และการบาดเจ็บในส่วนอื่นๆของลูกตาว่ามีร่วมด้วยหรือไม่

                       หากเลือดออกเพียงเล็กน้อย ไม่มีอาการบาดเจ็บในส่วนอื่นๆ ของลูกตาร่วม อาจกลับไปรักษาที่บ้านได้ โดยการนอนพัก งดกิจกรรม การออกกำลังกาย หรือการออกแรงใดๆ ที่อาจทำให้เลือดออกเพิ่มได้ และใช้ยาหยอดตาตามแพทย์สั่ง หากมีเลือดออกมาก หรือมีการบาดเจ็บอื่นๆ ของลูกตา หรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกเพิ่ม เช่น โรคการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ทายาละลายลิ่มเลือด เป็นต้น แพทย์จะให้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะ

                    สำหรับการดื่มแอลกอฮอล์ อาจมีผลไปลดการแข็งตัวของเลือดลง โดยเฉพาะผุ้ทีมีโรคการแข็งตัวของเลือดผิดปกติอยู่แล้ว ดังนั้นอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกในช่องหน้าของลูกตาเพิ่มได้ จึงแนะนำให้งดดื่มแอลกอฮอล์ไปอย่างน้อย 1 สัปดาห์ค่ะ