ถามแพทย์

 • ผ่าคลอดได้ 3 เดือนกว่า แต่ยังมีเลือดออกจากช่องคลอดกระปริบกระปรอย คือเลือดอะไร

 • สวัสดีค่ะ คือหนูผ่าคลอดได้3เดือนกว่าแล้วแต่ยังมีเลือด(สีน้ำตาล)ออกจากช่องคลอดแบบกระปริบกระปรอยแต่ตอนที่ได้ประมาณ2เดือนได้หยุดไป พอเข้าเดือนที่3ก็มาอีกเรียกว่าเลือดอะไรค่ะหรือผิดปกติ

  สวัสดีค่ะ คุณ น้อง'เดียร์ กะล่อนนนน,

                    โดยปกติหลังคลอด จะมีน้ำคาวปลาออกมา ซึ่งจะมีลักษณะเป็นน้ำสีแดงออกจางๆ โดยน้ำคาวปลาที่ออกมาจะค่อยๆ ลดลงจนหายไปที่ 3-4 สัปดาห์ แต่บางรายอาจใช้เวลาถึง 6 สัปดาห์ได้

                   แต่หากผ่านมา 3 เดือนกว่าแล้ว ยังคงมีอาการเลือดออกจากช่องคลอด โดยเป้นสีน้ำตาลและออกแบบกะปริดกะปรอย จึงไม่น่าใช่น้ำคาวปลา แต่น่าจะเป็นอาการเลือดออกผิดปกติ ซึ่งเกิดได้จาก

                   - ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เพื่อคุมกำเนิด (หากใช้อยู่) 

                   - มีมดลูกอักเสบติดเชื้อ แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                   - มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก 

                   ดังนั้น หากไม่ได้ใช้การคุมกำเนิดใดๆ อยู่ แต่ยังคงมีเลือดออกกะปริดกะปรอย คือมาบ้างไม่มาบ้าง หรือมาติดต่อกันนานเกิน 7 วัน หรือเลือดที่ออกมีปริมาณมาก มีปวดท้องน้อยมาก หรือมีตกขาวที่ผิดปกติ ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ