ถามแพทย์

  • เลือดออกกระปริบกระปรอย เป็นสาเหตุจากโรคอะไรคะ

  •  Eve Nanan
    สมาชิก

    มีอาการเลือดออกกระปริบกระปรอย ไปพบแพทย์ได้ยามาทานก่อนนอน 10 เม็ด 10 วัน กินยาหมดมา 5 วันแล้วประจำเดือนก็ยังไม่มา ทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าการตรวจมะเร็งปากมดลูกปกติ อยากทราบว่าขั้นตอนต่อไปจะต้องรับการรักษาอะไรอีกคะ เลือดออกกระปริบกระปรอยหลังประจำเดือนหมดไปแล้ว 5 วัน เป็นสาเหตุจากโรคอะไร และต้องตรวจหาอะไรอีกคะ