ถามแพทย์

 • ถอนฟันได้ 3 สัปดาห์ ยังมีเลือดออกเป็นสีดำ ชาบริเวณลิ้นเสี่ยงต่อเป็นมะเร็งไหม

 • หลังจากที่ถอนฟัน สองซี่ในสุดล่างซ้าย มีแผลจากการถอนอักเสบ หมอให้ยามาทานและบอกว่าแผลถอนฟันดีขึ้นแล้ว แต่ก็ยังมีเลือดไหลออกมาไม่หยุด ซึ่งปนมากับน้ำลายเป็นสีคล้ำๆ เหมือนเลือดเสีย ซึมมาตลอดเวลา ประกอบกับมีอาการลิ้นชาที่โคนลิ้นด้านที่ถอนฟัน อยากทราบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งหรือไม่ค่ะ หรือถ้าไม่ เกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ ทำไม่เลือดเป็นสีคล้ำๆ เป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้วค่ะ

   สวัสดีคะคุณ วาวา ศุภรัสมิ์

  ปรกติแล้วหลังจากมีการถอนฟันแล้วเลือดจะหยุดไหลด้วยกลไกการกดให้เลือดหยุดและร่างกายมีการสร้างสารที่ช่วยในการสารที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดที่จะทำให้เลือดหยุดเองได้ค่ะ ปรกติไม่ควรจะเกิน 24 ชั่วโมงค่ะ 

  ดังนัันตอนนี้ปัญหาที่มีคือมีเลือดออกผิดปรกติแล้วค่ะ เลือดซึมออกมาถึงสามสัปดาห์ไม่ปรกติค่ะ 

  สาเหตุอาจจะเกิดได้จาก

  • การติดเชื้อของเหงือก
  • การติดเชื้อของกระดูก
  • ความมผิดปรกติของการแข็งตัวของเลือด
  • ความผิดปรกติของเกล็ดเลือด

  แต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อมากที่สุดค่ะ 

  หมอแนะนำให้กลับไปเอดซเรย์ฟันอีกครั้งค่ะ เพราะถ้ามีเรื่องของการติดเชื้อในกระดูกอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องไปขูดเอาฟันที่ติดเชื้อหรือตายออกค่ะ การได้รับยาฆ่าเชื้อหลังจากการรักษามีความจำเป็น และต้องดูภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ร่วมด้วยค่ะ