ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ 6 ธ.ค. มีเลือดออก 14 ธ.ค. หลังจากนั้นไม่มา แล้วพบว่าตั้งครรภ์ เป็นเลือดประจำเดือนไหม

 •  Alis Kt
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ สอบถามค่ั เรามีอะไรกับแฟนวันที่ 6 ธ.ค แล้วประจเดือน มา 14 ธ.ค ประจำเดือนที่มา คือเลือดล้างหน้าเด็กหรือประจำเดือนค่ะ พอมกราคมประจำเดือนไม่มาค่ะ ตอนนี้ท้อง 13 สัปดาห์ 4 วัน คืออยากทราบกว่า มีอะไรก่อนประจำเดือนมาจะท้องมั้ย แล้วช่วงตกไข่ช่วงไหน ไม่ได้ปล่อยเข้าไป แต่ผลออกมาท้อง คุณหมอช่วยอธิบายได้มั้ยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Alis Kt,

                      การมีเพศสัมพันธ์ แม้จะไม่ได้หลั่งใน แต่ใช้วิธีการหลั่งนอกนั้น ย่อมมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ โดยมีโอกาสประมาณ 4%-22% 

                       ดังนั้น หากมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 6 ธ.ค. เป็นครั้งสุดท้าย เลือดที่ออกในวันที่ 14 ธ.ค. ก็ไม่ใช่ประจำเดือน แต่อาจเป็นเลือดล้างหน้าเด็กได้ค่ะ

                       ส่วนวันที่ไข่ตก ก็น่าจะเป็นวันที่มีได้มีเพศสัมพันธ์ไป คืออยู่ในช่วงวันที่ 6 ธ.ค. ค่ะ อย่างไรก็ตาม หากหลังจากที่มีเลือดออกในวันที่ 14 ธ.ค.ได้มีเพศสัมพันธ์อีก ก็อาจเกิดการตั้งครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งหลังก็ได้ค่ะ

                        สำหรับอายุครรภ์ที่คำนวณได้ 13 สัปดาห์ 4 วัน หากเป็นการคำนวณจากประจำเดือนครั้งสุดท้าย ก็ควรนับจากประจำเดือนที่มาครั้งสุดท้ายในช่วงเดือน พ.ย.- ธ.ค. ไม่ใช่คำนวณจากวันที่ 14 ธ.ค.ค่ะ ดังนั้น อาจต้องตรวจอายุครรภ์จากการตรวจด้วยอัลตาซาวด์ดูร่วมไปด้วยค่ะ